Polityka prywatności

§1. Administratorem danych osobowych jest – „PWJ INWEST” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Solec 81B/73A, 00-382 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000639936, nr REGON: 365527055, NIP: 8133728621, kapitał zakładowy 5.000,00 zł opłacony w pełni.

§2. Pojęcia

Sklep - serwis internetowy działający pod adresem znawcyopon.pl

Kupujący, Klient / Usługobiorca - osoba fizyczna (w tym Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca) posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz, której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone Usługi  lub zawarta może być Umowa Sprzedaży.

Polityka - oznacza niniejszy dokument, czyli Politykę prywatności, którą czytasz;

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj

§3. Wszystkie dane osobowe przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Sklepu.

§4.  Prawa dotyczące danych osobowych:

  1.      prawo dostępu do Twoich danych osobowych
  2.      dokonywać ich sprostowania
  3.      usunięcie danych osobowych, gdy pozwala na to RODO
  4.      ograniczenie przetwarzania, w zakresie określonym w RODO

§5. Prawo sprzeciwu dotyczy sytuacji przetwarzania danych osobowych:

  1.      na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  2.     na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga        uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

§6. Skargę można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres strony internetowej: https://uodo.gov.pl/ .

§7. Polityka prywatności znajduje się na stronie internetowej w zakładce „Polityka prywatności”

§8. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 RODO

§9. Administrator, za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Klientów przekazywane podczas procesów rejestracji w Sklepie oraz podczas realizacji zamówienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, ... itp.

§10. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

§11. Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies, które zawierają informacje pozwalające nam dostosować treści do Twoich potrzeb, usprawnić działanie naszej strony internetowej oraz analizować ruch na naszej stronie internetowej.

§ 12. Rodzaje plików cookies:

  1.      sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
  2.      stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
  3.      zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie

§ 13. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.

Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.

Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647647

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 14. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych: info@znawcyopon.pl