Reklamacje

·                    Złóż wniosek reklamacyjny za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@znawcyopon.pl lub skontaktuj się z naszą infolinią.

·                    Sprecyzuj swoje żądanie oraz dostarcz wadliwy Towar na nasz koszt na adres: Połonińska 29, 35-082 Rzeszów. Opcjonalnie sami możemy zlecić odbiór towaru.

·                    Okres rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi wynosi 14 dni liczonych od dnia otrzymania reklamowanego towaru. W przypadku możliwości uzasadnionego przekroczenia terminu, zostaniesz powiadomiony o opóźnieniu.

·                    Niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego i poinformujemy Cię o zakończeniu procesu reklamacyjnego.

·                    Towar, którego reklamacja nie zostanie uwzględniona zostanie odesłany do Ciebie. W takiej sytuacji możesz zostać obciążony kosztami przesyłki.

Szczegółowe warunki składania reklamacji znajdują się w regulaminie sklepu (www.znawcyopon.pl/strona/regulamin)